Spowiedź online

Dla zatwardziałych i leniwych grzeszników

Fullekran: Tutaj.
Źródło: Ojciec-dyrektor.de