Reklama

Jak zdobyć podpis elektroniczny i jak go używać?

✍ Do czego nam służy?

Podpis elektroniczny służy do podpisywania dokumentów w formie elektronicznej. Zarówno w Polsce, jak i innych krajach europejskich ta forma podpisu jest coraz popularniejsza. Ma to związek z rozwojem usług online. Jednocześnie dzięki temu, że podpis kwalifikowany jest tożsamy z własnoręcznym podpisem, to przeprowadzanie transakcji elektronicznych uznaje się za bezpieczne.

Gdzie wykorzystuje się powszechnie bezpieczny podpis elektroniczny? Współcześnie ma on szerokie zastosowanie. Korzystają z niego głównie przedsiębiorcy, którzy stosują go w kontaktach z kontrahentami i urzędami. Podpis elektroniczny pozwala:
• składać e-deklaracje w ZUS i urzędzie skarbowym,
• składać wnioski do urzędów administracji publicznej, w tym również CEIDG czy KRS,
• podpisywać umowy i porozumienia,
• podpisywać wygenerowane faktury elektroniczne,
• prowadzić oficjalną korespondencję e-mailową.

Mamy trzy rodzaje podpisów: zwykły, zaawansowany i kwalifikowany.

Gdzie i jak wyrobić podpis elektroniczny kwalifikowany?

Podpis kwalifikowany jest też pewniejszy niż podpis własnoręczny. Ten drugi może zostać podrobiony. Z kolei bezpieczny podpis elektroniczny jest tak zaprojektowany, że ingerencja w dane jest automatycznie widoczna. Dodatkowo narzędzia do złożenia podpisu elektronicznego znajdują się wyłącznie w dyspozycji osoby do tego upoważnionej – użytkownika, który z niego korzysta.

Aby móc podpisywać wysyłane lub otrzymane dokumenty podpisem kwalifikowanym, konieczny jest jego zakup. Więcej na stronie Profil Zaufany i podpis zaufany.

Podpisz dokument elektronicznie

Kwalifikowany podpis elektroniczny, to najbardziej zaawansowany podpis elektroniczny. Wyróżnia go to, że jest on składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego.
Innego podziału można dokonać w oparciu o rodzaje certyfikatów. W ten sposób wyróżnia się certyfikaty kwalifikowane i niekwalifikowane. Z reguły podpis niekwalifikowany służy do podpisywania wysyłanej poczty elektronicznej. Co istotne, nie ma on tej samej mocy prawnej co podpis odręczny.

Bezpieczny podpis elektroniczny to kwalifikowany podpis elektroniczny. Taki podpis jest uznawany za uniwersalny. Ponieważ ma on tę samą moc prawną co podpis odręczny, to powszechnie używa się go w kontaktach z urzędami – w tym np. sądami, urzędem skarbowym czy ZUS-em.

Tu możemy załatwić: Podpis kwalifikowany

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma te same właściwości co podpis odręczny w obliczu prawa.

Na dodatek zapewnia to, czego nawet odręczny podpis w cyfrowej postaci nie potrafi:

  1. Integralność dokumentu – masz pewność, ze nikt nie ingerował w treść dokumentu, w momencie podpisywania tworzona jest suma kontrolna, a dokument jest szyfrowany kluczem.
  2. Uwierzytelnienie nadawcy – czyli wiarygodną identyfikację tożsamości osoby podpisującej dokument, gdyż procedury podpisu elektronicznego dla danej osoby nie można skopiować bez wiedzy właściciela.
  3. Niezaprzeczalność – uniemożliwienie wyparcia się określonego działania gdyż tylko właściciel podpisu powinien być zdolny do jego złożenia (udostępnienie podpisu innym osobom nie może być wytłumaczeniem), co daje możliwość dokonywania transakcji przez Internet w bezpieczny sposób.
  4. Oszczędność – dokumenty podpisane elektronicznie są przekazywane drogą elektroniczną, a ta nie wymaga fizycznych metod transportu i komunikacji generujących dodatkowe koszty.
  5. Bezpieczna wygoda – zgodnie z przepisami, papierowych dokumentów opatrzonych podpisami, a także z treściami firmowymi i wrażliwymi, nie wolno wyrzucać do śmieci bez uprzedniego ich zniszczenia. Dokument cyfrowy znacznie łatwiej nie tylko przechowywać, ale w razie potrzeby się go pozbyć.

Czy potrzeba dodatkowego urządzenia? Nie, wystarczy smartfon

Reklama