TwinsOrNot?

Microsoft zachęca do sprawdzenia podobieństwa dwóch osób, które także zostanie oszacowane na podstawie zdjęć.

Zasada działania jest prosta.

Udajemy się tutaj i klikamy na przycisk Upload two photos to compare.

Następnie wybieramy zdjęcia i czekamy na wynik, który zostanie wyświetlony w skali procentowej po kilku sekundach.

Link do aplikacji: TwinsOrNot?