Reklama

Usuwanie naszych danych z Google

Jakie możliwości ma osoba, której dane poufne zostały zaindeksowane przez wyszukiwarkę i dostępne są dla wszystkich jej użytkowników?

Do danych osobowych Google zalicza:

 • krajowe numery identyfikacyjne (np. PESEL)
 • numery kont bankowych
 • numery kart kredytowych
 • zdjęcia podpisów
 • zdjęcia prezentujące nagość lub mające charakter jednoznacznie seksualny, które zostały przesłane lub udostępnione bez zgody przedstawionych osób
 • poufne, osobiste dane medyczne osób prywatnych

Mamy dwa sposoby na to, jak usunąć dane osobowe z wyszukiwarki Google.

Poproś o usunięcie informacji umożliwiających Twoją identyfikację, które pojawiają się w wyszukiwarce Google

Google rozszerzył zakres danych, o których usunięcie z wyszukiwarki można wnioskować, by chronić swoją prywatność. Od wielu lat ludzie mogą żądać usunięcia z wyszukiwarki pewnych poufnych informacji umożliwiających identyfikację — na przykład w przypadku doxingu (niebawem co to jest)lub informacji takich jak numery kont bankowych lub kart kredytowych, które mogą zostać wykorzystane do oszustw finansowych. Więcej przeczytacie na blogu Google na ten temat.
Google zdaje sobie sprawę z rozwoju działań w sieci, toteż rozszerza listę danych, o których usunięcie można poprosić.

Poniżej jest link do strony Google z instrukcją oraz wysłaniem prośby o usunięcie danych.

Każdy wniosek o usunięcie takich danych, to rozpoczęcie nowego procesu weryfikacji!!!

Prawo do bycia zapomnianym

Jakie warunki muszą być spełnione?
Artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) ustanawia prawo do usunięcia danych, znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”. Będzie troszkę żargonem prawniczym, ale chyba jest zrozumiałe dla wszystkich.
Prawo to może być realizowane przez podmiot danych, gdy spełniony jest jeden spośród następujących warunków:

 • dane nie są już dłużej niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane lub są przetwarzane
 • podmiot danych wycofał zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz nie istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie
 • podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu oraz nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
 • podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu jego danych osobowych na potrzeby i w zakresie marketingu bezpośredniego (w tym profilowania)
 • podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu jego danych osobowych na potrzeby i w zakresie marketingu bezpośredniego (w tym profilowania)
 • przetwarzanie w inny sposób nie jest lub nie było zgodne z RODO lub innymi przepisami prawa
 • dane osobowe zostały zebrane w nawiązaniu do oferowania bezpośrednio osobom poniżej 16 lat usług społeczeństwa informatycznego (np. e-handel, portale społecznościowe)

Prawo do bycia zapomnianym pozwala usunąć z wyszukiwarki nieprawdziwe informacje na temat konkretnej osoby, które szargają jej dobre imię, np. fałszywe oskarżenia lub dotyczą jej życia prywatnego.
Sprawcy przestępstw, którzy zostali skazani wiele lat temu mają możliwość zatarcia tych informacji, jednak nadal będą one widoczne w wynikach wyszukiwania. Informacje mogą być też usunięte w innych sytuacjach, jeśli okaże się, że są one przestarzałe i nieaktualne.

Google może odmówić usunięcia informacji “na temat nadużyć finansowych, nieprawidłowości w pracy zawodowej, postępowania karnego albo publicznego zachowania urzędników publicznych”. Zastrzeżenie to ma na celu wyrównanie prawa do dostępu do informacji publicznej, a jednocześnie poszanowanie życia prywatnego.

Poniżej mamy link do strony Google z formularzem prośby o usunięcie danych osobowych

Reklama